Pressiteade: Estonian Celli süvameretoru remont on lõpusirgel

Kunda lahes asuva Estonian Celli süvamere väljalasu avariiremonditööd on vaatamata ulatuslikele kahjustustele kulgenud edukalt ja need lõpetatakse sõltuvalt ilmaoludest esimesel võimalusel, hiljemalt neljandas kvartalis.
 
Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul on tuukrid kogu vahepealse perioodi teinud tööd lekete parandamisega. “Vaatamata keerulistele ilmaoludele on tänaseks toru täies pikkuses paigas ja fikseeritud olemas olnud raskustega,” selgitas Lahe.
 
Kõik avastatud lekke- ja ulatuslike hõõrdumiste kohad parandatud, välja arvatud üks, mille remonditöid jätkatakse sõltuvalt mereoludest. Lahe sõnul pole viimast lekkekohta spetsiaalse mereoludele sobiliku remondimuhviga fikseeritud teadlikult, et välistada toru viimase osa pinnalekerkimine ebapiisavate raskuste tõttu. Hetkel on viimane leke enam kui 2,2 km kaugusel kaldast. Süvamere väljalasu kogupikkus on 2,4 km kaldast.
 
Kogu kevade ja suve väldanud remonttööde käigus on enamkahjustatud torulõigud, mida ei olnud võimalik või mõistlik remontida, asendatud uute torudega. Remondi ajal on olemasolevad raskused tõstetud kõrvale ja remondi järgselt paigaldatud lisakindlustusega tagasi torule, et tagada toru edasine stabiilsus merepõhjas.
 
“Lisaks oleme konsulteerinud eriala ekspertidega ja saanud soovituse täiendada toru lõpuosa lisaraskustega, et tagada toru stabiilne püsivus ettenähtud asukohas. Koheselt, kui piisav hulk lisaraskuseid on paigaldatud, suuname heitvee juba täies mahus ettenähtud asukohta 2,4 km kaugusele rannast,” lisas Lahe.
 
Esialgselt oli plaanis lõpetada avariiremonditööd III kvartalis, kuid ilmastikuoludest tulenevalt ja täiendavate raskuste eritellimuse ja paigaldusvajadusega jätkuvad tööd veel viimases kvartalis. Süvamere väljalasu avariiliste remonttööde kulu ulatub hinnanguliselt peaaegu 0,5 miljoni euroni.
 
Tehase süvamerelask paigaldati Kunda lahte 2006. aastal enne tehase käivitamist ning selle eluiga oleks pidanud olema vähemalt 50 aastat. Projekti kohaselt oleks toru pidanud olema 1.8 km ulatuses merepõhja sees ja kaetud pinnasega. Ootamatust toru purunemisest ligikaudu 0,8 km kaugusel kaldast sai ettevõte teada 2017. aasta detsembris. Järgnenud tuukriuuringute käigus avastati torul enam kui 10 lekkekoha, ulatuslikke hõõrdumisi ja lisaks oli toru ots paindes.
 
Tuginedes läbiviidud mereuuringutele kinnitab Estonian Cell, et merre jõudev puhastatud heitvesi on tervisele ja keskkonnale ohutu ning selle kvaliteet vastab keskkonna kompleksloa normidele. Ettevõte võtab tehasest väljuva heitvee kvaliteediproove igapäevaselt. Lahe kinnitusel on kõik proovid on võetud õigest kohast ja süvamere väljalasutorus puhastatud heitvee kvaliteet ei muutu.
 
Ettevõte teavitas Keskkonnainspektsiooni tööde kulgemisest 21. septembril 2018.
 
Lisainfo:
 
Siiri Lahe
Juhatuse liige
Tel 50 45 153
Siiri.lahe@estoniancell.ee

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.