Rekvisiidid

AS ESTONIAN CELL
 
Jaama 21
44106 Kunda
Viru-Nigula vald
Lääne-Virumaa
Eesti
 
telefon: +372 687 0000
faks: +372 687 0099
e-post: info@estoniancell.ee
 
reg. nr: 10679323
KMKR: EE100641453
 
Estonian Celli aktsiate omanik on Heinzel Holding GmbH.

disain ja programmeerimine: Outline Pictures
fotosid: Christoph Heinzel, Sergei Zjuganov, Reti Kokk, Jarek Jõepera, Toomas Volmer, Martin Lätt

Heinzeli veebilehtede kasutustingimused

1. Üldsätted
 
Heinzel Holding GmbH, aadress 1223 Viin, Wagramer Strasse 28-30, ja/või selle tütarettevõtete ja/või sidusühingute veebilehti (edaspidi Heinzel; lisateabe saamiseks vaadake Heinzeli kontserni veebilehel www.heinzel.com alateemat Structure of Shares; kõigi nimetatud ettevõtete veebilehti nimetatakse edaspidi Heinzeli veebilehtedeks) on lubatud kasutada ainult kooskõlas käesolevate kasutus- ja andmekaitsetingimustega. Kasutus- ja andmekaitsetingimusi võidakse aeg-ajalt muuta, täiendada või modifitseerida, näiteks toodete ja/või teenuste ostmiseks. Heinzeli veebilehtede külastamisel ja/või nende kasutamisel nõustute kasutus- ja andmekaitsetingimuste (mida aeg-ajalt ajakohastatakse) sisu ja kohaldatavusega. Heinzeli veebilehti kasutades olete kohustatud järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi. Kui te ei nõustu kasutus- ja andmekaitsetingimustega, ei ole Heinzeli veebilehtede kasutamine lubatud.
Heinzel jätab endale õiguse igal ajal ja ette teatamata kasutus- ja andmekaitsetingimusi ja/või mis tahes teavet Heinzeli veebilehtedel muuta, täiendada, ajakohastada või piirata; seda tingimust kohaldatakse ka Heinzeli veebilehtedel kirjeldatud toodete, teenuste jmt paranduste või muudatuste suhtes.
 
2. Vastutusest loobumine
 
Heinzel ei vastuta Heinzeli veebilehtedel esitatud teabe täpsuse, õigsuse, aktuaalsuse või täielikkuse eest; see kehtib ka mis tahes teabe või muu sarnase osas, mida vahendavad mis tahes Heinzeli veebilehtedel kolmandad isikud. Heinzel ei võta endale kohustust või vastutust uuendada Heinzeli veebilehte, et anda ajakohastatud teavet (ka kolmandate isikute teavet) või tagada (ka kolmandate isikute) avaldatud teabe täpsus, õigsus või täielikkus ega vastuta eespool nimetatu eest.
Lisaks ei vastuta Heinzel veebilehtede sisu eest, mis on tõlgitud saksa keelest inglise keelde. Mis tahes sisu tõlgitakse Google Translate’i tõlketeenusega.
Seega kasutate Heinzeli veebilehti omal vastutusel. Mis tahes materjali või teavet (ka kolmandatelt isikutelt) pakutakse ilma mingite garantiideta. Seega ei võta Heinzel vastutust mis tahes põhjustest tulenevalt, ei otseselt ega kaudselt, ei seaduste ega muu alusel, sealhulgas standardse turutava, kindlal eesmärgil kasutamise või omandiõiguse või kaubandus- või tööstusomandi õiguste või autoriõiguste kasutamise või rikkumise alusel. Lisaks ei vastuta Heinzel veebilehtede katkematu, õigeaegse, turvalise, korrektse, täpse või veatu toimimise eest.
Käesolevaga nõustute, et materjalide või teabe (ka selle, mida vahendavad kolmandad isikud ja/või viited veebilehel) allalaadimine või muul viisil hankimine toimub omal vastutusel ja et olete ainuisikuliselt vastutav võimalike kahjude eest, sealhulgas andmete kaotsimineku või arvutisüsteemide kahjustuste eest.
Heinzel ei vastuta otseste, kaudsete või muude kahjude eest, mis on seotud teie või kolmandate isikutega ning mis tulenevad Heinzeli veebilehtedest, nende sisust või kasutamisest või on nendega seotud. See erand kehtib ka teistele veebilehtedele või muudele allikatele, mis on seotud Heinzeli veebilehtedega või viitavad neile. Lisaks kehtib erand ka mis tahes vastutusele, mis tuleneb mis tahes materjalide ja/või teabe jmt kasutamisest või allalaadimisest või neile juurdepääsust või on nendega seotud. Lisaks välistatakse igasugune vastutus saamata jäänud tulu, tegevuse või äritegevuse katkemise, kaotatud säästude või programmide või andmete kadumise eest, isegi siis kui Heinzel teavitab selliste kahjude võimalusest. Eespool kirjeldatud vastutuse välistamine kehtib kõigi nõuete, sealhulgas lepinguliste või garantiiga seotud või lepinguväliste või muude nõuete kohta.
 
3. Autoriõigused
 
Heinzeli veebilehti on lubatud kasutada ainult informatiivsel eesmärgil nii isiklikel kui ka ärilistel põhjustel. Heinzeli veebilehtede sisu autoriõigus kuulub Heinzelile, sõltumata sellest, kas sisu on tasuline või mitte. Igasuguseks reprodutseerimiseks, levitamiseks, rentimiseks, juurdepääsuks, avaldamiseks või muul viisil kasutamiseks on tarvis Heinzeli selgesõnalist kirjalikku nõusolekut ning see ei ole otseselt lubatud. Selle punkti rikkumine võib kaasa tuua kaubamärgi-, autoriõiguse, konkurentsi- või muu õiguse rikkumise. Heinzeli veebilehtede sisu autoriõigused ja nendest tulenevad õigused kuuluvad selgesõnaliselt Heinzelile.
Heinzel annab kuni vastupidise teatamiseni nõusoleku kasutada Heinzeli veebilehel olevaid pressifotosid, kui viidatakse Heinzelile ja/või selle autoriõiguse omanikele (vastavalt Heinzeli pressiteatele).

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.