Projekt Fit to REACH

AS Estonian Cell osales 2020 suvel koostööprojektis Balti Keskkonnafoorumiga, et viia ellu REACH kemikaalimäärusest tulenevaid nõudeid, mis tähendab ohtlike ainete kasutamise vähendamist toodetes või tootmisprotsessis.
Projekti raames katsetasime põhitootmises väävelhape asemel süsinikdioksiidi pH regulatsiooniks. Katsed näitasid, et CO2 sobib hästi puitmassi pH regulatsiooniks ning kulud jäävad samasse suurusjärku.

Asendamisega suudame lisaks vähendada kulutusi biogaasi puhastamiseks, ellimineerime võimaliku halva lõhna teke reoveepuhastil, mida võivad põhjustada S-ühendid anaeroobses keskkonnas ning vähendada aeroobses reovee puhastusetapis mittesoovitavate mikroorganismide (filamentide) kasvu, mis vähendavad protsesside efektiivsust. Samuti väheneb väävli sisaldus jääkmudas, sulfaatide sisaldus heitvees ning vähenevad probleemid korrosiooniga.
Projekti nimi: „Balti riikide tööstusettevõtete piloottegevused heidete vähendamiseks ohtlike kemikaalide asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel” (LIFE Fit for REACH, Nr. LIFE14ENV/LV000174).
Link projekti kodulehele: https://www.fitreach.eu/et

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.