Keskkonnakaitse

Veeseire

Tehase reoveepuhastusjaam koosneb kolmeastmelisest keemilis-bioloogilisest aktiivmudaprotsessist. Kõik reoveed puitmassi tootmisprotsessist, koore- ja kompostiplatsilt ja toorveepuhastusjaamast kogutakse kokku ning juhitakse reoveepuhastisse.
 
Ettevõte reoveepuhastusprotsess vastab või ületab parima võimaliku tehnika (BAT) nõudeid.

Eriheide m³/t KHT kg/t BHT kg/t HA kg/t N-üld kg/t P-üld kg/t
CTMP tehas
*H₂O₂ pleegituse korral
15-20* 10-20 0,5-1 0,5-1 0,1-0,2 0,005-0,01
2020 15,3 10,6 0,62 0,28 0,12 0,011
2021 14,5 9,35 0,37 0,38 0,12 0,011
2022 15,5 11,9 0,65 0,52 0,11 0,011

Välisõhu seire

Atmosfääri mõjutavateks paikseteks saasteallikateks on tehase tehnoloogilised seadmed ja katlamaja.
Välisõhku väljastatav gaaside segu sisaldab tavalisi gaasikütuse põlemisprodukte, millele kuivatusprotsessis lisandub veeauru ja puitmassi osakeste tolmu. Põhiosa tolmust eraldatakse kuivatusseadmete koosseisu kuuluvas püüdetsüklonis. Õhusaaste allikaks on ka protsessi käivitamiseks vajaminevat tehnoloogilist auru tootev katlamaja.

Mereseire

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut on teostanud AS-i Estonian Cell tehase heitvee süvalasu merekeskkonna seiret 2005. aastast alates ning tulemused kinnitavad, et merevesi Kunda lahes on puhas.

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.