Estonian Cell tegi mullu uue käiberekordi

Estonian Cell saavutas 2021. aastal rekordilise müügikäibe 90,9 miljonit eurot ja lõpetas aasta 3,5 miljoni eurose kasumiga, seda vaatamata 4. kvartali negatiivsele tulemusele, mille põhjuseks olid aasta lõpus hüppeliselt tõusnud energiahinnad.
 
Müügitulu, tootmis- ja müügimahud kasvasid uutele rekordtasemetele
 
2021. aastal kasvas Estonian Celli müügitulu 30% võrra 90,9 miljoni euroni. „Rekordeid purustava müügikäibe saavutamist toetasid samuti rekordtasemel tootmis- ja müügimahud, mis mõlemad tõusid varasema aastaga võrreldes 8%,“ ütles ettevõtte juhatuse liige Siiri Lahe. Lahe selgitas, et 2021. aasta algas eduka taastumisega eelneval aastal COVID-19 poolt mõjutatud kahjumist. „Tugevat nõudlust toetas sisemine kuluefektiivsus, seda kuni aasta lõpukuudel ootamatult eskaleerunud energiakriisini ja järsult tõusnud energiahindade negatiivse mõjuni“.
 
„Ehkki neljanda kvartali tulemus oli kõrgetest energiahindadest tulenevalt negatiivne, suutsime eelnenud kvartalite kasumi ja sisemise energiatarbimise efektiivsuse arvelt 2021. aasta siiski lõpetada 3,5 miljoni eurose kasumiga,“ selgitas juhatuse liige Siiri Lahe, lisades, et eelnenud ehk 2020. aasta kahjum oli 9,3 miljonit eurot.
 
Tööprotsesside optimeerimine aitas säästa energiat ja vähendada keskkonnamõju
 
Ettevõtte juhatuse liikme Rain Pärna sõnul oli 2021. aasta väga edukas ka ettevõtte sisemiste arengute poolest. „Püstitasime tootmismahu rekordi tasemel 188 000 tonni aastas ning saavutasime sihiks seatud keemia ja energiakulude säästu naturaalühikutes toote tonni kohta,“ kommenteeris Pärn. „Tänu
tööprotsesside optimeerimisele säästsime 2021. aastal uuel tootmismahu tasemel 9 GWh energiat,“ ütles Pärn, lisades, et juba eelnenud 2020. aastal oli ettevõte uute investeeringute tulemusel saavutanud elektrienergia kokkuhoiu 10 GWh aastas.
 
Juba kuuendat aastat järjest ületas Estonian Celli biogaasi toodang 7 miljonit kuupmeetrit. 2021.
aastal tootis ettevõte 75%-lise metaanisisaldusega biogaasi 7,4 miljonit kuupmeetrit. Toodetava biogaasi energeetiline väärtus on üle 50 GWh aastas. „Innovaatiline biogaasi tootmine reovees olevast orgaanikast andis taas kord märkimisväärse panuse keskkonna ja süsiniku jalajälje vähendamisse,“ selgitas Pärn.
 
Ettevõte jätkab kasvutrajektooril vaatamata tänastele väljakutsetele
 
Ettevõte plaanib jätkuvalt muuta 24/7 maksimumvõimsusel töötava tehase ressursside kasutamist senisest veelgi efektiivsemaks, seeläbi ka keskkonnahoidu panustades. „Paralleelselt alustame 2022. aastal tootmismahu pudelikaelade eemaldamise järgmise etapi investeeringute ettevalmistust, et tõsta olemasoleva tehase tootmismaht äristrateegias ettenähtud enam kui 200 000 tonnini aastas.“
 
„Lisaks jätkame tööd roheenergia tootmislahendustega ja CO2 jalajälje vähendamise nimel, et saavutada kooskõlas emaettevõtte Heinzel Grupi eesmärkidega vähemalt 35%-line 2/2 süsinikuemissiooni vähenemine aastaks 2030,“ selgitas Pärn, väljendades usku, et pikaajaliselt püsib nõudlus puitmassi ja paberitoodete järele kasvutrajektooril.
 
Eeldatavat majandustulemust kommenteerides selgitas Lahe, et 2021. aasta lõpus alanud energiakriisi mõju ettevõtte tulemustele on võimendunud 24. veebruaril Venemaa agressiooni järgselt Ukrainasse „Käimasoleva aasta tulemus sõltub suuresti rahvusvahelise geopoliitilise olukorra stabiliseerumisest ja energiakriisi ohjeldamisest, aga ka globaalsest majandusarengust,“ ütles Lahe, selgitades, et ettevõttele on tohutu sisendhindade tõusu surve nii puidu- kui kemikaalide müüjatelt, seda lisaks energiahindade mitmekordistumisele eelmise aastaga võrreldes.. „Ehkki lühiajaline tulemus ei ole üheski aspektis ennustatav, anname parima, et kiirelt kohaneda igapäevaselt muutuvate oludega ja pikaajalises vaates tegutseme jätkusuutliku kasvu nimel,“ võttis Lahe kokku ettevõtte väljavaate edasisteks aastateks.
 
Taustainfo:
Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Tegu on ühe suurima Eestisse tehtud välisinvesteeringuga kogumaksumuses üle 200 miljoni euro. 31.12.2021 seisuga töötas ettevõttes 94 inimest, kuid väärtusahelas antakse tööd enam kui viiesajale inimesele. Ettevõte toodab kõrgekvaliteedilist kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse 100%-liselt erinevatele Euroopa ja Aasia paberitehastele, kelle toodang pikaajalisse kasutusse või ringlusse jõuab. Ettevõtte tegevus vastab kõigile kvaliteedi-, ohutus-, keskkonna- ja energiajuhtimissüsteemide nõuetele ning on saanud ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC ja PEFC sertifikaadid. Estonian Celli ainuomanik on juhtiv puitmassi- ja tselluloosi ning pakendipaberite tootja Heinzel Holding GmbH Austriast.
 
Lisainfo:
Siiri Lahe
AS Estonian Cell juhatuse liige
[email protected]

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.