Estonian Cell pälvis keskkonnajuhtimise meistriklassi sertifikaadi

Haavapuitmassitootja Estonian Cell pälvis juuni alguses oma valdkonnas nii Eesti kui ka Baltimaade esimese EMAS sertifikaadi, mille saavad vaid need ettevõtted, mis teevad oma keskkonnamõju vähendamiseks rohkem kui nõutakse.
 
Estonian Celli keskkonna- ja kvaliteedijuhi Kersti Lužkovi selgitusel tähendab EMAS sertifikaadi saamine seda, et ettevõte on võtnud endale vabatahtlikult rohkem keskkonnalaseid kohustusi kui seadused ette näevad. EMAS sertifikaadi olemasolu annab garantii, et selles ettevõttes on kõik protsessid kontrolli all,” ütles Lužkov. “EMAS on keskkonnajuhtimise meistriklass."
EMAS sertifikaadi saamise kriteeriumiteks on keskkonnaalaselt oma ettevõtte tegevusse suurem panustamine kui õigusaktidega nõutud, neisse tegevustesse aktiivselt oma töötajate kaasamine, säästlik suhtumine looduvaradesse, ausa ja avatud suhtluse praktiseerimine ning oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse pidev parendamine.
 
Sertifikaadi saamiseks viis sertifitseerimise valdkonna juhtiv ettevõte maailmas Bureau Veritas Estonian Cellis läbi põhjaliku auditi. Bureau Veritase juhtaudiitori Andres Martma sõnul tehti EMAS määrusele vastavuse hindamiseks põhjalik keskkonnajuhtimissüsteemi audit, mille käigus kontrolliti Estonian Celli tegevuse keskkonnamõjuga seonduvat ja keskkonnaalast aruandlust. „Keskkonnaaruandes esitatud teave ja andmed olid usaldusväärsed ja õiged ning tõendavad ettevõtte keskkonnaalast pühendumust,“ kinnitas Martma.
 
Estonian Cell on viimastel aastatel teinud suuri investeeringuid tehase keskkonnamõju vähendamisse. 2020. aasta sügisel kuulutati Estonian Cell Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel korraldatava konkursi „Aasta keskkonnasõbralik ettevõte“ võitjaks. Selle tiitli andmisel tõstis auhinnažürii esile investeeringut aeroobsesse veepuhastusjaama, mis tagab senisest efektiivsema puhastusprotsessi ja puhtama heitvee ning annab olulise elektrienergia kokkuhoiu. Lisaks veepuhastusjaamale märgiti ära tootmise ressursisäästlikumaks muutmine ning juba varem rajatud Eesti suurim uuenduslik biogaasitootmiskompleks.
 
Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Tegu on viimase aastakümne ühe suurima Eestisse tehtud välisinvesteeringuga kogumaksumuses üle 200 miljoni euro. Ettevõttes töötab 95 inimest, kuid väärtusahelas antakse tööd enam kui viiesajale inimesele. Ettevõte toodab kõrgekvaliteedilist kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse 100%-liselt erinevatele Euroopa ja Aasia paberitehastele, kelle toodang pikaajalisse kasutusse või ringlusse jõuab.
 
Lisainfo:
Kersti Lužkov, Estonian Celli keskkonna- ja kvaliteedijuht
[email protected]

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.