Kompostikäitlus

Tehase reovee keemilis-bioloogilisel ümbertöötlemisel tekkiv biomuda segatakse haavakoorega, moodustatakse aunad, kus algab aeroobsete mikroorganismide abil toimuv protsess ning sisendtoorained muudetakse bakterite ainevahetuse tulemusel mulla komponentideks. Aunasid peab regulaarselt segama jälgides, et materjali temperatuur tõuseks 60 ºC-ni ning seejärel jätma järelkomposteerimiseks.

Komposti eelised
  • Orgaanilise aine vajadus põllumajanduses aina kasvab
  • Fosfori taaskasutamine
  • Edukas aseaine mineraalsele väetisele

Eesti Maaülikooli Põllumajandus– ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna teadlased on läbi viinud pikaajalised (2008-2011) põldkatsed uurimaks haava puitmassi jääkmuda ja selle kompostide mõju põllukultuuridele, keskkonnale ja tasuvusele.

Käesolevaga annan nõusoleku salvestada ja kasutada oma logifaile ja küpsiseid. Rohkem informatsiooni andmete kasutaise kohta on võimalik leida lingilt isikuandmete töötlemine.