Keskkonnapoliitika

Oleme puitmassi tootmises uudse tehnoloogiaga modernne ettevõte ja seame eesmärgiks juhinduda oma tegevuses säästva arengu põhimõtetest.

Ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteem vastab ISO 14001 standardi nõuetele.
Keskkonnajuhtimissüsteem on osa tehase üldisest juhtimissüsteemist, mis tähendab meie tootmistegevusest põhjustatud keskkonnamõjude (keskkonnariskide) väljaselgitamist, kontrollimist ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamist ning tehase konkurentsivõime suurendamist keskkonnasõbraliku ettevõtte ehk “rohelise ettevõtte” maine abil.

Kohustume
  • Rakendama sobivaid töömeetodeid ja tehnoloogiaid ning neid pidevalt parendama, et hoida kontrolli all ja minimiseerida oma tegevuste keskkonnamõjusid;
  • Järgima meie tegevusele kohaldatavaid õiguslikke- ja muid nõudeid, mis seonduvad meie tegevuste keskkonnaaspektidega;
  • Vältima või püüdma vähendada keskkonna saastamist ning kasutama ratsionaalselt loodusressursse ja säästma energiat;
  • Kasutama keskkonnasõbralikke materjale ja keskonnasäästlikke meetodeid tootmisprotsessis;
  • Eelistama keskkonnasõbralikke tarnijaid;
  • Vähendama jäätmete koguseid ja tõhustama nende sorteerimist, soosima jäätmete taaskasutamist;
  • Ennetama ja käsitlema võimalikke keskkonnaprobleeme avalikult koostöös ametivõimude ja omanikega, tagades üldsuse teavitamise ja oma keskkonnategevuse läbipaistvuse;
  • Seadma oma igapäevategevuse prioriteetideks inimese ja keskkonna.
  • Arendame järjepidevalt keskkonnajuhtimissüsteemi, et suurendada seeläbi keskkonnategevuse tulemuslikkust.
TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.