Energiapoliitika

Energiapoliitika

Oleme puitmassi tootmises uudse tehnoloogiaga modernne ettevõte ja seame eesmärgiks juhinduda oma tegevuses säästva arengu ning energia efektiivse kasutamise põhimõtetest.
 
Kohustume:

  • Täitma seaduslikke ja muid nõudeid ja riiklikult kehtestatud eesmärke seoses energia kasutamise, tarbimise ja tõhususega;
  • Järgima pidevalt oma tööprotsessi parameetreid, et tagada optimaalseim energiatarbimine ja tootlikkus;
  • Viima ellu arendusprojekte energiatulemuslikkuse parendamise saavutamiseks;
  • Investeerima pidevalt energiatarbimist vähendavatesse ja kokkuhoidvatesse lahendustesse;
  • Tagama vajalikud ressursid eesmärkide ja ülesannete saavutamiseks;
  • Arvestama energiatulemuslikkuse parendamisega pikaajaliste plaanide koostamisel.

 
Ettevõtte energiajuhtimissüsteem vastab ISO 50001 standardi nõuetele.

Käesolevaga annan nõusoleku salvestada ja kasutada oma logifaile ja küpsiseid. Rohkem informatsiooni andmete kasutaise kohta on võimalik leida lingilt isikuandmete töötlemine.