Meie jaoks on keskkond oluline ja meie eesmärgiks on ettevõtte keskkonnamõju kahandamine miinimumini

Oleme puitmassi tootmises uudse tehnoloogiaga modernne ettevõte ja seame eesmärgiks juhinduda oma tegevuses säästva arengu põhimõtetest.

Eesmärk
 • -42% CO2 2030 võrreldes 2021
 • CO2 neutraalne aastaks 2050
Kohustume
 • Rakendama sobivaid töömeetodeid ja tehnoloogiaid ning neid pidevalt parendama, et hoida kontrolli all ja minimiseerida oma tegevuste keskkonnamõjusid;
 • Järgima meie tegevusele kohaldatavaid õiguslikke- ja muid nõudeid, mis seonduvad meie tegevuste keskkonnaaspektidega;
 • Vältima või püüdma vähendada keskkonna saastamist ning kasutama ratsionaalselt loodusressursse ja säästma energiat;
 • Kasutama keskkonnasõbralikke materjale ja keskonnasäästlikke meetodeid tootmisprotsessis;
 • Eelistama keskkonnasõbralikke tarnijaid;
 • Vähendama jäätmete koguseid ja tõhustama nende sorteerimist, soosima jäätmete taaskasutamist;
 • Ennetama ja käsitlema võimalikke keskkonnaprobleeme avalikult koostöös ametivõimude ja omanikega, tagades üldsuse teavitamise ja oma keskkonnategevuse läbipaistvuse;
 • Seadma oma igapäevategevuse prioriteetideks inimese ja keskkonna.
 • Arendame järjepidevalt keskkonnajuhtimissüsteemi, et suurendada seeläbi keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Kõrvuti eesmärgiga saavutada suurim võimalik efektiivsus paneme igapäevaselt kõigis oma tegemistes rõhku keskkonnakaitsele ja püüame viia oma äritegevuse mõju keskkonnale miinimumini. Oleme rakendanud täismahus kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemid, mis on sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 alusel.
 
Meile on oluline tõendada meie sotsiaalset ja keskkonna vastutustundlikkust olles avatud igakülgses kommunikatsioonis. Oleme valmis andma pädevat teavet nii kogu tehase, selle strateegia ja eesmärkide kohta kui kõnelema väiksema tähtsusega igapäeva probleemidest. Ainult aus ja avatud dialoog ning koostöö kõigi huvigruppidega saab tagada pikaajalise eduka toimimise arvestades tehnoloogia arengut kaasaegses maailmas.

Ettevõttes toimub pidev protsesside parendamine

Veelgi enam, vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus tähendab Estonian Celli jaoks kaugelt enamat kui lihtsalt vastavust väliste nõuetega. Ilmekaima näitena võib tuua ettevõtte järjepidevat tööd jäätmete ärakasutamiseks energeetilise ressursina, mille olulisima teetähisena võib nimetada 2014. aastal reoveest biogaasi tootmise alustamist.
 
Kõikehõlmav vastutustundlik ja keskkonnahoidlik mõtteviis on alates tehase rajamisest integreeritud Estonian Celli kõigisse protsessidesse ning on üheks edu faktoriks. Selline lähenemine pole pelgalt loodusressursist hoolimine, vaid hõlmab ausat ja avatud dialoogi töötajate, klientide, hankijate ja kõigi teiste huvigruppidega.

Estonian Cell rakendab keskkonnahoidlikku, vastutustundlikku ja jätkusuutlikku lähenemist igas tegevuses, alates kõige lihtsamast igapäevategevusest kuni mastaapsete mitmemiljoniliste investeerimisprojektideni.
 
Keskkonnateadlikkus on üks üha tähtsamaks muutuvaid aspekte paberi ja puitmassi tootmise sektoris. Meie klientide poolt tõuseb nõudlus sertifitseeritud toodete järgi, mis tähendab, et tooted peavad olema valmistatud puidust, mis on hangitud metsast keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult kooskõlas kliimapoliitika põhimõtetega.
 
Estonian Celli puidu tarneahela 100%-line kontrollitus ning PEFC ja FSC sertifikaatide olemasolu on üheks näiteks meie pühendumisest keskkonnahoidu. Meie partnerid võivad olla kindlad, meie puidu tarneahel ja töötlusprotsess on kooskõlas kõrgeimate sotsiaalsete, ökoloogiliste ja majanduslike standarditega alates metsast kuni lõpptooteni. Ranged sertifitseerimisnõuded ei ole pelgalt tööriistad klientide ja partneritega kommunikatsioonis, vaid on üleüldiselt tähtsad põhimõtetena tõstmaks keskkonnahoiualast teadlikkust ja keskkonnakaitse meetmete standardiseerimist.
 
EcoVadis sertifikaat

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.