AS Estonian Cell

AS Estonian Cell on Kundas asuv haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Täiesti uue tehase rajamisinvesteeringu maht oli 153 miljonit eurot, mis oli seeläbi suuruselt teine välisinvesteering Eesti tööstusesse. Ettevõtte omanik on Austria kontsern Heinzel Group.

Keskkonna-sõbralik paberitööstuse ettevõte

 • Ainus haavapuitmassi tehas Eestis
 • Üks suurimaid välisinvesteeringuid Eestisse
 • Eesti suurim biogaasitootja
 • Kuulub rahvusvahelisse kontserni Heinzel Group
Tulenevalt teie küpsiste eelistutest, ei ole võimalik seda sisu näidata. Sisu nägemiseks aktiveerige palun funktsionaalsed küpsised küpsise eelistustes. Küpsiste seadeid
Ekspordime kogu toodangu
 • Toodame 170 000 tonni haavapuitmassi aastas
 • Ekspordime kogu toodangu
 • Anname tööd 95-le töötajale

AS Estonan Celli haavapuitmassitehas on automatiseerimise musternäidis, mis võimaldab meil toota ligi 170 000 tonni puitmassi aastas. Meie toodangut kasutatakse paberitehastes Euroopas ja Aasias erineva kvaliteetpaberi toorainena. Estonian Cellis töötab 86 inimest, oma toodangu väärtusahelas anname tööd ligi 500-le inimesele.
 
Müüme kogu toodetava puitmassi erinevatele Euroopa ja Aasia paberitööstustele. Aasta keskmiselt ekspordime umbes 30-sse erinevasse sihtriiki. Keskmiselt eksporditakse 75% toodangust Euroopa ja 25% Aasia klientidele. Meie puitmassi kasutatakse trükipaberi, kartongi, pehmepaberi ja erikasutuseks mõeldud paberi tootmises.

Keskkonna-sõbralik tootmine
 • Väävlivaba tootmine
 • Kloorivaba pleegitus
 • Madalam veekasutus
 • Kõrge puidu saagikus

Tehases kasutatav uudne tehnoloogia paneb aluse keskkonnasõbralikule tootmisele, mida peame äärmiselt oluliseks. Vastavalt Estonian Cellile väljastatud keskkonnakompleksloale nr.1 rakenduvad ettevõttele ranged keskkonnanõuded.
 
Moodsad tootmisstandardid ja keskkonnasõbralik tehnoloogia aitavad kaasa rahvusvahelise keskkonnastandardi ISO 14001 nõuete täitmisele. Tehase bioloogiline veepuhastusjaam oli mahukas investeering. See võimaldab nii bioloogilise kui keemilise hapnikuvajaduse puhastusastet üle 90%, mis on kõrgeim selle tööstusharu lõikes. Puhastatud heitvesi suunatakse 10,4 kilomeetri pikkuse toru kaudu Mahu lahte, suublaga 2,4 kilomeetrit rannajoonest ja 12 meetri sügavusel merepõhjas.

Moodsad tootmisstandardid ja keskkonnasõbralik tehnoloogia aitavad kaasa rahvusvahelise keskkonnastandardi ISO 14001 nõuete täitmisele. Tehase bioloogiline veepuhastusjaam oli mahukas investeering. See võimaldab nii bioloogilise kui keemilise hapnikuvajaduse puhastusastet üle 90%, mis on kõrgeim selle tööstusharu lõikes. Puhastatud heitvesi suunatakse 10,4 kilomeetri pikkuse toru kaudu Mahu lahte, suublaga 2,4 kilomeetrit rannajoonest ja 12 meetri sügavusel merepõhjas.

TEIE PRIVAATSUS ON MEIE JAOKS OLULINE!
Pakkumaks parimat veebilehe kasutamise kogemust, kasutame me sellel veebilehel tehnilisi ja funktsionaalseid küpsiseid. Palun otsustage ise, milliseid küpsiste kategooriaid lubatakse Küpsiste seadeid abil. Lisateavet leiate ka meie andmekaitsetingimused.