Keskkonnast

Tehases kasutatav uudne tehnoloogia paneb aluse keskkonnasõbralikule tootmisele, mida peame äärmiselt tähtsaks.

Estonian Celli keskkonna-alased eelised: 
•  väävlivaba tootmine 
•  kloorivaba pleegitus
•  madalam veekasutus 
•  kõrge puidu saagikus

Meie ettevõttele rakenduvad ranged keskkonnanõuded. Estonian Cellile on väljastatud Keskkonnakompleksluba nr. 1.

Mahukas investeering oli tehase bioloogiline veepuhastusjaam, mis võimaldab nii bioloogilise kui keemilise hapnikuvajaduse puhastusastet üle 90%, mis on kõrgeim selle tööstusharu lõikes. Puhastatud heitvesi suunatakse 10,4 kilomeetri pikkuse toru kaudu Mahu lahte, suublaga 2,4 kilomeetrit rannajoonest ja 12 meetri sügavusel merepõhjas.

Moodsad tootmisstandardid ja keskkonnasõbralik tehnoloogia aitavad kaasa rahvusvahelise keskkonnastandardi ISO 14001 täitmisele. 

Keskkonna- ja vastutustundliku ärijuhtimise aruanne 2019

Keskkonnaleht